Takläggning

Ett vackert tak med tegel

Taket är en viktig del av en byggnad, inte bara när det gäller takets funktion utan också rent estetiskt. Takets utformning spelar stor roll för hur vi uppfattar en byggnad – inte minst husen som vi bor i. Du som funderar på den estetiska utformningen av ditt tak bör överväga att i alla fall fundera på ett tegeltak.

Tegel är ett klassiskt material i Sverige som kommer med många fördelar rent estetiskt, men samtidigt klarar av mycket när det gäller såväl form som funktion och färgval.

Tegel är ett material som fungerar i alla lägen, men ska även vara medveten om att olika takpannor har lite olika egenskaper. Väljer du ett platt tegeltak så får du också - på gott och ont - lite andra egenskaper än om du väljer ett tegeltak som består av en- eller tvåkupiga pannor.

Vissa taktyper kräver också lite mer avancerad läggning och speciell behandling där exempelvis delar av - eller hela - takkonstruktionen behöver göras om. Oavsett vilket dock så kommer du att få ett tak som åldras med värdighet och som bara blir snyggare med åren. Till minussidan med tegel ska vi nämna att det är ett relativt dyrt material och där taket i fråga kräver underhåll och regelbunden besiktning.

Betong och papptak fungerar också

Många älskar också tegeltak. Det är ett tak som känns både genuint och hemtrevligt. Men, som vi sa ovan, det är även ett ganska dyrt tak. Därför kan betongpannor vara ett bättre alternativ. Betongpannor är ett relativt nytt material - fabrikstillverkningen kom exempelvis igång först i mitten av 1950-talet - och det påminner en hel del om tegelpannor till utseendet.

Däremot är betongtak billigare, men utan att för den sakens skull vare sig påverka hållbarhet eller det rent estetiska. Betongpannor går att få i flera olika färger - du väljer själv vilken ytbehandling du vill ha - och samtliga av dessa pannor är falsade; något som garanterar täthet och som dessutom underlättar vid läggningen.

Ett annat alternativ att överväga är papptak. Det är ett väldigt tacksamt material att använda. Detta primärt som en följd av det låga priset samt av anledning att det är väldigt lätt. Tegel och betong är tunga och det påverkar husets konstruktion. I många fall så kan ett lättare papptak underlätta och förlänga livslängden på ett äldre hus.

En annan fördel med papptak är att de går att lägga på nästan alla typer av tak. Det senare förklarar varför många arkitekter ser papptak som den givna lösningen. Nackdelen? Ett papptak är lite känsligare mot direkta smällar. En stege som placeras på ett papptak kan riva upp stora sår i ytan. Men, sett till att stå emot väder och vind så är ett papptak väldigt motståndskraftigt. Anlitar du oss som takläggare så kan du räkna med ett tak som håller i åtminstone 20-30 år.

Låt oss lägga ett nytt tak – en garanterad framtidsinvestering